Προειδοποιησεις

  • Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί και δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.
  • Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά κομμάτια που μπορεί να είναι επιβλαβή ή και να επιφέρουν και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως εάν συμβεί κάτι τέτοιο.
  • Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνήτες. Οι Μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.
  • Οι τρελομαγνήτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ποτέ να μπουν στο στόμα, τα αυτιά, τη μύτη, ή οποιαδήποτε άλλη σωματική οπή.
  • Οι ισχυροί μαγνήτες μπορούν να καταστρέψουν ακόμη και ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές. Ως εκ τούτου δεν πρέπει ποτέ να γίνεται χρήση από άτομα που φέρουν βηματοδότη ή άλλη ηλεκτρονική ιατρική συσκευή. Οι ισχυροί μαγνήτες μπορεί επίσης να βλάψουν ή να καταστρέψουν πληροφορίες αποθηκευμένες μαγνητικώς. Μερικά παραδείγματα από αυτά είναι: μαγνητικές ταινίες, πιστωτικές κάρτες, δισκέτες και σκληρούς δίσκους. Συνεπώς οι τρελομαγνήτες δεν πρέπει να τεθούν κοντά ή να έρθουν σε άμεση επαφή με οποιοδήποτε τύπο μαγνητικού αποθηκευτικού μέσου .
  • Ποτέ μην επιχειρήσετε να κάψετε τους τρελομαγνήτες.
  • Εάν η μεταλλική επίστρωση γύρω από τις σφαίρες καταστραφεί, για προληπτικούς λόγους διακόψτε τη χρήση. Το υλικό νεοδυμίου το οποίο είναι το μαγνητικό υλικό είναι ένα σχετικά νέο υλικό και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της άμεσης έκθεσης του δέρματος είναι συνεπώς άγνωστες, αν και δεν έχουν υπάρξει μελέτες που δείχνουν ότι είναι με οποιοδήποτε τρόπο δερμικά τοξικό.
  • Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για θεραπεία ή τη διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας.